home contact bookmark Sơ đồ website | language vietnamese language english
Thông tin thanh toán
 • Tài khoản doanh nghiệp
  • Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
   Chi nhánh: TP Hồ Chí Minh
   Chủ tài khoản: Công ty TNHH Dịch Vụ Và Công Nghệ Việt Tin
   Số tài khoản: 042 100 390 8776
 • Tài khoản cá nhân
  • Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
   Chi nhánh: TP Hồ Chí Minh
   Chủ tài khoản: (Ông) Trần Hoàng Nghĩa
   Số tài khoản: 025 100 1780 298
  • Ngân hàng Thương mại cổ phần - Đông Á
   Chi nhánh: TP Hồ Chí Minh
   Chủ tài khoản: (Bà) Nguyễn Thị Thu Vân
   Số tài khoản: 01 04 27 67 48
  • Ngân hàng Á Châu - ACB
   Chi nhánh: TP Hồ Chí Minh
   Chủ tài khoản: (Ông) Trần Hoàng Nghĩa
   Số tài khoản: 4214 9435 1378 6306
Thông tin thanh toán
cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web