home contact bookmark Sơ đồ website | language vietnamese language english
Những câu hỏi thường gặp về Biểu mẫu và hồ sơ đăng ký
Mẫu dành cho doanh nghiệp, tổ chức
  • Bản khai đăng ký tên miền   Download bieu mau
  • Bản khai thay đổi DNS tên miền   Download bieu mau
  • Bản khai thay đổi thông tin tên miền  Download bieu mau

Mẫu dành cho cá nhân
  • Bản khai đăng ký tên miền   Download bieu mau
  • Bản khai thay đổi DNS tên miền   Download bieu mau
  • Bản khai thay đổi thông tin tên miền  Download bieu mau

Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký
  • Chuyển từ nhà đăng ký khác về Viet Tin Co.,Ltd   Download bieu mau


cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web