home contact bookmark Sơ đồ website | language vietnamese language english
Template21488.jpg  
Mã số: 21488
Loại: CSS Static Full Site
Downloads: 5

Mã nguồn: .HTML; .PSD

Phần mềm yêu cầu:
Adobe Dreamweaver 8+ (or Microsoft Expression Web);
Adobe Photoshop CS+;
For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac)

Chiều rộng: 980px

Giá bán: 750,000 VNĐ
cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web cong nghe thiet ke web